Source code chỉnh sửa hình ảnh bằng PHP

Source code giúp người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh của mình (thay đổi kích thước, xoay ảnh) trước khi tải lên website của bạn, đặc biệt mã ngắn và tích hợp dễ dàng trên webiste.


Cách cài đặt
* Yêu cầu máy chủ web: Phiên bản PHP 5.3 trở lên, Đã bật phiên, CodeIgniter.
* Các bước cài đặt
- Tải mã nguồn về, giải nén và sao chép vào thư mục máy chủ web.
- Nhập địa chỉ http: // localhost/ten_thu_muc/, để sử dụng.
- Lưu ý: hosting phải bật rewrite_module (mở file httpd.conf của Apache, tìm dòng
#LoadModule rewrite_module modules / mod_rewrite.so loại bỏ dấu (# ở phía trước)
LoadModule rewrite_module modules / mod_rewrite.so


Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: