Source code hệ thống quản lý khách sạn

Source code hệ thống quản lý khách sạn sử dụng MySQL, PHP, Codeigniter, jQuery. Ứng dụng này sẽ giúp quá trình nhận phòng, trả phòng và đặt phòng của một khách sạn nào đó trở nên dễ dàng hơn, và hầu hết các tính năng: nhân viên quản lý, khách hàng, kế toán, đặt phòng, phòng, dịch vụ .., hơn thế nữa*Cách cài đặt

- Yêu cầu Web server : PHP  5.x, MySQL 5.x, Codeigniter;

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

-  Truy cập phpmyadmin tạo mới một database, sau đó import file database.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file config.php (đường dẫn application/config) cấu hình lại tên miền;

- Mở file database.php (đường dẫn application/config)  cấu hình lại thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Hoàn thành

Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: