Shop bán hàng bằng Codeigniter và Bootstrap

Source code thương mại điện tử với Codeigniter (Codeigniter 3.1.6) và Bootstrap CSS (Bootstrap 3.3.7), giúp bạn phát triển dự án dễ dàng, nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật:

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Giới thiệu và quản lý sản phẩm;

- Quản lý khách hàng, đơn hàng;

- Thông kê báo cáo;

- Tốc độ load cực nhanh

-..và còn nhiều tính năng khácCách cài đặt:
-  Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;
- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database database.sql đươc chia sẻ trong source code.
- Mở file database.php để cấu hình các thông tin như :hostname, username and password (đường dẫn application/config/database.php)
- Mở file config.php để cấu hình cấu hình tên miền: $config['base_url'] = 'http://yourdomain.com'; (application/config/config.php )
- Hoàn thành

Demo Download
Previous Post Next Post