WhatsApp URL Shortener ứng dụng rút gọn link

Đây là ứng dụng giúp bạn xây dựng website rút gọn link, ứng dụng được phát triển dựa trên  Laravel Framework 5.7, Bootstrap 4, Stisla Admin Template.

Tính năng nổi bật của WhatsApp URL Shortener :

– Tạo link rút gọn: dạng link html hoặc dạng QR code, chia sẻ nhanh qua Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp

– Quản lý thành viên, xuất dữ liệu thành viên: XLSX, CSV, PDF, HTML

– Quản lý link rút gọn, xuất dữ liệu link: XLSX, CSV, PDF, HTML

– Thống kê, báo cáo.

– Tích hợp đăng nhập bằng Facebook, Google.

– … và còn nhiều tính năng khác.Cách cài đặt 

- Yêu cầu hosting để cài đặt:  PHP> = 7.1.3, openSSL, , php extension: mbstring, pdo, json, bcmat, xml, ctype

- Tải về source code, và upload lên hosting;

- Mở trình duyệt nhập địa chỉ: http://yourdomain.tld/install để tiến hành cài đặt

- Nếu bạn nhận được thông báo "Application has been successfully installed." thì bạn đã cài đặt thành công.

* Thông tin đăng nhập mặc định:

Email: admin@admin.com

Password: 123456

Mật khẩu mở file: 2483794719907068571


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: