Academy LMS - tạo và bán các khóa học trực tuyến

Đây là source code giúp tạo, bán và quản lý các khóa học trực tuyến – learning management system ( gần giống với trang kyna.vn), Code được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MYSQL, với các tính năng nổi bật:

– Giới thiệu khóa học trực tuyến, tìm kiếm nhanh các khóa học, lọc nhanh khóa học theo nhiều tiêu chí như: ngôn ngữ, chuyên mục…

– Người dùng đăng ký tài khoản có thể mua khóa học hoặc xem những khóa học miễn phí, đánh giá chất lượng bài học, nhận xét bài học, gởi tin nhắn cho giảng viên…

– Quản trị viên hoặc giảng viên có thể đăng bán khóa học, chia nhỏ khóa học thành nhiều bài học, phân chia bài học theo từng cấp độ.

– Nội dung bài học có thể sử dụng nhiều định dạng: video, link, text

– Quản trị viên có thể kích hoạt khóa học cho từng học viên, thống kê danh sách khóa học, thành viên đăng ký học, lợi nhuận.

– Và còn nhiều tính năng khác…
Cài thử source code để trải nghiệm trước khi mua bản quyền sử dụng

- Yêu cầu hosting khi cài đặt: PHP version in server >= 5.4., Apache server with PHP and MySQL, Codeigniter framework.

- Truy cập MYSQL tạo một database, sau đó import moodle.sql  đã được chia sẻ trong source code

- Cấu hình các thông tin: hostname, username and password trong file database.php  (application/config/database.php)

- Sau khi cài đặt thành công bạn có thể khám phá các chức năng

*Thông tin đăng nhập quản trị mặng định
Email: admin@gmail.com
Pass: 123456

 


Demo By Now Download
Previous Post Next Post