News CMS - source code trang tin tức

Đây là source code giúp tạo nhanh website tin tức được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MYSQL. Source code đã phát triển sẵn 02 module:
- Module dành cho người dùng: đọc tin, bình luận, tìm kiếm bài đăng. 
- Module dành cho quản trị viên: quản lý bài đăng tin tức, quản lý trang, quản lý danh mục, quản lý bình luận và hơn thế nữa..

Cách cài đặt (thực hiện demo trên localhost)
- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);
Truy cập phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và tiến hành import file newsportal.sql ;
- Mở file config.php (includes/config.php và admin/includes/config.php) để cấu hình một số thông tin: hostname, username, password and database;
-Link trang chủ: http://localhost/project_name (Home);
- Link trang quản trị: http://localhost/project_name/admin (Admin Panel);
Tài khoản đăng nhập mặc định
Username: admin
Password: Test@12345


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: