Daily Expense Tracker - source code theo dõi chi phí hàng ngày

Đây là source code giúp bạn xây dựng chức năng theo dõi chi phí hàng ngày trực tuyến được phát triển bằng Codeigniter với những tính năng:

- Bảng điều khiển: Trong phần này, người dùng có thể xem sơ qua các khoản chi hàng ngày, hàng tháng và hàng năm.

- Chi phí: Trong phần này người dùng có thể quản lý chi phí (thêm / xóa).

- Báo cáo chi phí: Trong phần này, người dùng có thể xem chi phí theo ngày, theo tháng và cơ sở năm theo các khoảng thời gian.

- Hồ sơ: Trong phần này, người dùng có thể cập nhật hồ sơ của mình.

- Thay đổi mật khẩu: Trong phần này, người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình

- Đăng xuất tài khoản khi không sử dụng

Cách cài đặt  (thực hiện demo trên localhost)

- Download source code, extract file and upload to root directory web server (for xampp/htdocs, for wamp/www, for lamp var/www/HTML);

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Truy cập phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và tiến hành import file detsci.sql ;

- Mở file config.php (application/config.php) để cấu hình lại các thông tin  $config['base_url']

- Mở file database.php ( application/config/database.php) để cấu hình lại các thông tin:  hostname, username, password and database.

Tài khoản đăng nhập mặc định: :

Username: testuser@gmail.com

Password: Test@123


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: