Source code quản lý thông tin người dùng

Đây là source quản lý thông tin người dùng được phát triển bằng PHP & MYSQL, sử dụng Bostrap CSS. Với 02 chức năng đã xây dựng sẵn

- Người dùng: người dùng có thể quản lý thông tin các nhân của mình

- Quản trị: quản trị viên có thể quản lý toàn bộ thông tin của người dùng.

Home

                                        

Admin Panel


* Cách cài đặt (thực hiện demo trên localhost)

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Mở phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và  import file database dms.sql  ;

- Mở file dbconnection.php (admin/include/dbconnection.php) để cấu hình một số thông tin như:  hostname, username, password and database;

- Truy cập trang chủ theo địa chỉ url: http://localhost/project_name/ (home).

- Truy cập trang quản trị theo địa chỉ: http://localhost/project_name/admin (admin panel).

Thông tin đăng nhập mặc định:

Username: admin

Password: Test@123

Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: