Source code bán hàng bằng PHP & MYSQL

Source code bán hàng được phát triển bằng PHP & MySQL, html, ajax, jquery, javascript. Bạn có thể sử dụng nguồn này để bắt đầu xây dựng dự án  mới, nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Chức năng nổi bật

>> Trang chủ

- Giới thiệu sản phẩm

- Khách hàng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân như lịch sử mua hàng, đơn hàng

- Giỏ hàng

- Thêm yêu thích

>> Quản trị viên

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý khách hàng

* Cách cài đặt 

- Yêu cầu web server : PHP version in server >= PHP5.6, MySQL 5.x.

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập phpmyadmin tạo mới một database, sau đó import database shopping.sql. đươc chia sẻ trong source code.

- Cấu hình hostname, username, password và database trong file includes/config.php và admin/includes/config.php

- Hoàn thành;

- Link trang chủ http://localhost/project_name (ex: http://localhost/shopping)

- Link trang quản trị http://localhost/project_name/admin (ex: http://localhost/shopping/admin)

Tài khoản đăng nhập mặc định

User Name : admin

Password : 123456

Demo Download
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: