Source code bán hàng điện tử bằng PHP & MYSQL

Source code bán hàng điện tử được phát triển bằng PHP & MySQL, html, ajax, jquery, javascript. Bạn có thể sử dụng nguồn này để bắt đầu xây dựng dự án  mới, nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Chức năng nổi bật

>> Trang chủ

- Giới thiệu sản phẩm

- Khách hàng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân như lịch sử mua hàng, đơn hàng

- Giỏ hàng

- Thêm yêu thích

>> Quản trị viên

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý khách hàng

* Cách cài đặt 

- Yêu cầu web server : PHP version in server >= PHP5.6, MySQL 5.x.

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập phpmyadmin tạo mới một database, sau đó import database shopping.sql. đươc chia sẻ trong source code.

- Cấu hình hostname, username, password và database trong file includes/config.php và admin/includes/config.php

- Hoàn thành;

- Link trang chủ http://localhost/project_name (ex: http://localhost/shopping)

- Link trang quản trị http://localhost/project_name/admin (ex: http://localhost/shopping/admin)

Tài khoản đăng nhập mặc định

User Name : admin

Password : 123456

Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: