Ứng dụng quản lý người dùng bằng CodeIgnite

 Ứng dụng  được phát triển trong CodeIgniter và Bootstrap - SB Admin, với hai module đã xây dựng: module người dùng & module quản trị.Bạn có thể sử dụng source code này để bắt đầu xây dựng dự án mới, nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.


Chức năng nổi bật:

>> Người dùng: Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân

>> Quản trị viên: Quản lý thành viên đăng ký

*Cách cài đặt

- Yêu cầu web serve: PHP  >= 5.4., Apache MySQL, Codeigniter framework.

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

 - Truy cập phpmyadmin tạo mới một database, sau đó import database ciproject.sql đươc chia sẻ trong source code

- Cấu hình các thông tin như: hostname, username, password và database (trong file application/config/database.php)

- Chạy source code: http://localhost/ciproject

Tài khoản đăng nhập mặc định :

username  : admin

Password : Test@12345


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: