CIMembership - Codeigniter Users Manager

CIMembership là hệ thống quản lý người dùng dựa trên CodeIgniter 3.1.11, đầy đủ tính năng với nhiều tùy chọn, như trình cài đặt tích hợp, nhóm người dùng, quyền người dùng, thông tin đăng nhập xã hội (facebook, twitter, google, linkedin, github, instagram, windows, envato , bitbucket, paypal và yandex), bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ, tiện ích mở rộng xây dựng theo mô hình HMVC rất dễ tùy biến* Cách cài đặt

- Yêu cầu web server : PHP  >= 5.4., Apache MySQL, Codeigniter framework.

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập phpmyadmin tạo mới một database, sau đó import database cimembership.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Cầu hình các thông tin như : địa chỉ website, hostname, username, password trong file configuration.php( application/config/configuration.php)

- Hoàn thành

* Tài khoản đăng nhập mặc định

Email: admin@gmail.com

Pass: 123456


Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: