DaybydayCRM - Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng

DaybydayCRM là một hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng hàng ngày (CRM) để giúp bạn theo dõi khách hàng, nhiệm vụ, cuộc hẹn, v.v.Hệ thống được phát triển bằng Laravel với các tính năng nổi bật

- Quản lý khách hàng

- Quản lý hóa đơn

- Lên kế hoạch liên hệ khác hàng

- Báo cáo thông kê

- Và còn nhiều tính năng

* Tải source về tại: in:  https://github.com/Bottelet/DaybydayCRM


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: