Hệ thống quản lý đặt chỗ DJ trực tuyến

Hệ thống quản lý đặt chỗ DJ trực tuyến giúp quản lý dịch vụ DJ với nhiều tính năng nổi bật, đơn giản và dễ sử dụng.


* Tính năng:

- Quản trị: Trong phần này, quản trị viên có thể xem tóm tắt tất cả thông tin chi tiết như tổng số dịch vụ, Tổng số truy vấn chưa đọc, Tổng số truy vấn đã đọc, Tổng số lượt đặt chỗ mới, Tổng số lượt đặt chỗ được chấp thuận, Tổng số lượt đặt chỗ đã bị hủy và Tổng số loại sự kiện

- Quản lý dịch vụ DJ

- Quản lý sự kiên

- Tạo trang giới thiệu về dịch vụ

- Quản lý khách hàng đặt trước dịch vụ

- Thống kê báo cáo chi tiết

- Tìm kiếm nhanh các thông tin

- Quản lý thông tin khách hàng

- Khách hàng có thể đăng ký nhanh chóng

* Cách cài đặt source code (thực hiện trên localhost)

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Mở phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và tiến hành import file database odmsdb.sql  ;

- Mở file dbconnection.php ( includes/dbconnection.php  ) cấu hình thông tin như: hostname, username, password and database;

- Mở file dbconnection.php (admin/includes/dbconnection.php) cấu hình thông tin như: hostname, username, password and database;

- Sau khi cấu hình đầy đủ thông tin bạn có thể truy cập để khám phá các chức năng của hệ thông

Thông tin đăng nhập mặc định

Username: admin

Password: Test@123

Demo Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: