Source code website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

 Đây là code website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ được xây dựng bằng CodeIgniter Framework, với các tính năng cơ bản: đăng tin tức, sự kiện, giới thiệu dịch vụ, quảng cáo dự án đã làm, quản lý thành viên nhóm, đăng tải bảng giá dịch vụ….Code đã bố trí sẵn các vị trí chức năng trên trang chủ nên bạn chỉ cần thay đổi nội dung theo nhu cầu là được. Code được phát triển cơ bản nên phù hợp với bạn nào muốn có nhanh chóng một trang web giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc các bạn đang bước đầu tìm hiểu về CodeIgniter.

 Cách cài đặt sourcecode ( thực hiện trên localhost):

* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.
* Cài đặt:
– Sau khi tải source code về, tiến hành giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server (vd: news).
– Truy cập MYSQL tạo mới một database (ví dụ: news), sau đó import database news.sql đươc chia sẻ trong source code.
– Mở file config.phpdatabase.php nằm trong thư mục config( đường dẫn: application\config\).
Tiến hành khai báo các thông số kết nối:
/** File config.php **/
$config[‘base_url’] = ‘nhap url trang web’
/** File database.php **/

$db[‘default’] = array(
khai báo các thông tin kết nối: Host Name, User Name, Password, Database Name
)
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/news/ (thay news bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để xem trang chủ.
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/news/admin (thay news bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để truy cập trang quản lý.

Thông tin đăng nhập mặc định:
Tài khoản: admin@gmail.com — mật khẩu: 1234

– Bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trang chủ ngay trong trang admin theo từng chức năng.

Mật khẩu giải nén file: blogitcode.com

Download
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: