Socializer - thư viện CSS để tạo các nút chia sẻ mạng xã hội

Socializer là một thư viện CSS để tạo các nút / biểu tượng chia sẻ mạng xã hội có thể tùy chỉnh và các thanh chia sẻ  một cách dễ dàng với các đoạn mã CSS đã được dựng sẵn, bạn chỉ cần copy và past vào code html nơi bạn muốn hiển thị.

Socializer - thư viện CSS để tạo các nút chia sẻ mạng xã hội

* Hướng dẫn tích hợp Socializer lên website

- Tải về source code thư viện CSS;

- Chèn trong thẻ <head> đến file socializer.min

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/socializer.min.css">

- Chèn trong thẻ <head> đến file fontawesome css

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.css">

- Chèn trước thẻ </body> link đến file socializer.js và đoạn code

<script>

(function(){

    socializer( '.socializer' );

}());

</script>

* Lấy mã các nút chia sẽ mạng xã hội

- Mở file index.html, click chuột phải vào nút bạn cần sử dụng, chọn Inspect để hiển thị source code html

- Copy đoạn source code đó past vào giao diện website để hiển thị.


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: