Ứng dụng quản lý hóa đơn, khách hàng, báo giá và thanh toán

Đây là ứng dụng miễn phí đầy đủ chức năng giúp bạn quản lý hóa đơn, khách hàng, báo giá và thanh toán một cách nhanh chóng. Ứng dụng rất dễ dàng cài đặt và phù hợp với các của hàng kinh doanh nhỏ. 

Ứng dụng quản lý hóa đơn, khách hàng, báo giá và thanh toán

Ứng dụng quản lý hóa đơn, khách hàng, báo giá và thanh toán

Ứng dụng quản lý hóa đơn, khách hàng, báo giá và thanh toán


Cách cài đặt ứng dụng: 
BlogITcode chia sẻ cho bạn 02 bản: Bản do BlogITCode đã cài sẵn và bản gốc để bạn tự cài. 
* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter. 
* Cài đặt bản BlogITCode đã cài sẵn (tên file invoiceplane_blogitcode.rar): 
– Tải về bản cài đặt, giải nén và copy vào thư mục webserver;
 - Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database invoiceplane.sql đươc chia sẻ trong source code. 
- Mở file ipconfig.php, cấu hình lại các thông tin sau:
IP_URL=http://localhost/invoiceplane
DB_HOSTNAME=localhost
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=mysql
DB_DATABASE=invoiceplane
DB_PORT=3306
- Đăng nhập quản trị hệ thống bằng tài khoản mặc định email/pass: admin@gmail.com/@123456789#
 * Cài đặt bản gốc (tên file invoiceplane.rar): 
– Tải về bản cài đặt, giải nén và copy vào thư mục webserver; 
- Truy cập MYSQL tạo mới một database; 
- Đổi tên file ipconfig.php.example thành ipconfig.php, và cấu hình đường dẫn:
IP_URL=
- Nhập đường dẫn http://ten-mien.com/index.php/setup và làm theo các bước hướng dẫn để cài đặt.

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: