Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css

Bootstrap là 1 framework HTML, CSS, JS rất hữu ích và linh hoạt cho phép người dùng dễ dàng thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng dựa trên những thành tố cơ bản sẵn có như typography, forms, buttons, tables, grids, navigation, image carousels.. Nếu bạn đã sử dụng Bootstrap cho giao diện website của mình thì có thể tham khảo qua những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng được thiết kế dựa trên bootstrap css dưới đây, để tạo trang hiện thị sản sanh sách sản phẩm một cách nhanh chóng.

Bạn có thể xem qua hình ảnh demo và tải về sources được chia sẻ theo link bên dưới

Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css

Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css

Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css

Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css

Tổng hợp những kiểu hiển thị danh sách sản phẩm bằng bootstrap css


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: