Botble CMS - Personal Blog Script using Laravel

 Botble là CMS tạo blog cá nhân được xây dựng trên nền tảng Laravel framework do team Việt Nam phát triển, với đầy đủ các chức năng:

- Blog, page, menu, thư viện hình ảnh, custom fields.

- Đa ngôn ngữ trong admin panel và bên ngoài websites, trong admin mặc định có 2 ngôn ngữ Anh và Việt.

- Hỗ trợ sitemap: https://cms.botble.com/sitemap.xml

- Hệ thống lưu trữ tập tin, hình ảnh. Hỗ trợ Amazon S3.

- RESTful API.

- Thống kê truy cập website trực tiếp trong admin panel.

- Quản lý người dùng và phân quyền theo roles & permissions.

- Gồm 2 themes mặc định với đầy đủ tính năng của trang tin tức, blog.

- Bộ công cụ hỗ trợ lập trình: tạo theme, plugin, widget dễ dàng thông qua command line.

Botble CMS - Personal Blog Script using Laravel

Botble CMS - Personal Blog Script using Laravel


* Yêu cầu cấu hình hosting cài đặt:

- Apache, nginx, or another compatible web server.

- PHP >= 7.3 >> Higher

- MySQL Database server

- BCMath PHP Extension

- Ctype PHP Extension

- Fileinfo PHP extension

- JSON PHP Extension

- Mbstring PHP Extension

- OpenSSL PHP Extension

- PDO PHP Extension

- Tokenizer PHP Extension

- XML PHP Extension

- Module Re_write server

- PHP_CURL Module Enable

* Hướng dẫn cài đặt

Lưu ý: source code được chia sẻ để các bạn trải nghiệm thử trước khi mua và chỉ hoạt động trên localhost, để website hoạt động online bạn phải mua bản quyền sử dụng tại: https://botble.com/

- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database blog.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file env.php sửa lại thông tin sau:

+ APP_URL=http://localhost thay đổi thành APP_URL=http://localhost:8000

+ Cấu hình lại thông tin kết nối cơ sở dữ liệu:

DB_DATABASE="blog"

DB_USERNAME="root"

DB_PASSWORD="mysql"

- Chạy câu lệnh: php artisan serve

- Truy cập trang chủ bằng địa chỉ: http://localhost:8000

- Truy cập trang admin bằng địa chỉ: http://localhost:8000/admin

+ Tài khoản đăng nhập mặc định: botble / 159357

Mật khẩu giải nén file: 390509
Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: