CodeIgniter CRUD generator automatic

 CodeIgniter CRUD Generator là một trình tạo CRUD cho CodeIgniter, trình tạo này sẽ tự động tạo ra các đoạn mã code CRUD một cách nhanh chóng. Bạn có thể tạo các tính năng như: thêm xóa dữ liệu, phân trang, tìm kiếm, sắp xếp, xuất file, validate dữ liệu...


Hướng dẫn cài đặt

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database cigenerator.sql đươc chia sẻ trong source code;

- Mở file database.php cấu hình lại các thông tin kết nối dữ liệu

$db['default']['hostname'] to your Database Host.

$db['default']['username'] to your Database User.

$db['default']['password'] to your Database Password.

$db['default']['database'] to your Database Name.

- Tài khoản đăng nhập mặc định: Username: admin@admin.com, Password: password

- Mở file document để xem hướng dẫn chi tiết;

* Mật khẩu giải nén file nếu có: 6667

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: