LMS - ứng dụng quản lý thư viện bằng PHP & MySQL

Đây là ứng dụng quản lý thư viện được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Các chức năng của ứng dụng :

- Quản lý học sinh;

- Quản lý giáo viên;

- Quản lý sách;

- Thống kê báo cáo.

Library System In PHP With Source Code

Hướng dẫn cài đặt

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục webserver;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database project.sql đươc chia sẻ trong source code;

– Mở file connection.php nằm trong thư mục inc( đường dẫn: inc\connection.php) để cấu hình lại các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

- Tài khoản đăng nhập mặc định: admin/admin


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: