Google Play App Store CMS

Google Play App Store CMS là ứng dụng giúp bạn tao nhanh website giới thiệu và cung cấp các ứng dụng điện thoại android từ Google Play Store hoặc xuất bản trực tiếp trên website.

Google Play App Store CMS


Hướng dẫn cài đặt: Sau khi tải về bạn mở file documentation/index.html để xem hướng dẫn cài đặt và tạo tài khoản đăng nhập. Lưu ý code không hoạt động nếu bạn cài trên localhost.
Yêu cầu máy chủ
- Server Requirements
- PHP >= 5.5.9
- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension

Mật khẩu giải nén: 585641

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: