Support Centre - Advanced PHP Ticket System

[Support Centre - Advanced PHP Ticket System] Ứng dụng giúp bạn xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến, được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu Mysql và CodeIgniter framework, với các chức năng nổi bật:
 - Xây dựng hệ thống các câu hỏi thường gặp cho khách hàng;
 - Cho phép khách hàng có thể gởi yêu cầu cần hỗ trợ lên hệ thống; 
- Phân quyền nhân viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng. 
- Thống kê báo cáo. 

PHP Ticket System - tạo hệ thống chăm sóc hỗ trợ khách hàng trực tuyến

PHP Ticket System - tạo hệ thống chăm sóc hỗ trợ khách hàng trực tuyến

PHP Ticket System - tạo hệ thống chăm sóc hỗ trợ khách hàng trực tuyến


 Hướng dẫn cài đặt 
- Tải về source code, giải nén và upload lên thư mục webserver; 
- Mở file application/config/config.php cấu hình lại đường dẫn
$config['base_url']	= 'http://www.example.com/';
- Mở file application/config/database.php cấu hình lại thông số kết nối database;
$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'your_username';
$db['default']['password'] = 'your_password';
$db['default']['database'] = 'database_name';
- Tạo mới một cơ sở dữ liệu sau đó import file database.sql;
 - Nhập địa chỉ : http://www.example.com/install/ để khởi tạo tài khoản quản trị; 
- Sau khi cài đặt thành công tiến hành xóa file application/controllers/Install.php để bảo mật.

* Mật khẩu giải nén file: 346199


Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: