PHP Script For Selling Digital Products

 Source code tạo website bán phần mềm, giao diện, mã nguồn, sản phầm đồ họa, video...được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL. Với đầy đủ tính năng web thương mại điện tử: quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, tiếp thị liên kết...


* Yêu cầu web server để cài đặt:

- PHP version 7.3 or greater

- PHP Curl extension

- PHP FileInfo extension

- PHP JSON extension

- PHP Intl extension

- PHP MbString extension

- PHP OpenSSL extension

- PHP Pdo_mysql extension

- Mysql version 5.6 or greater


Demo: https://1.envato.market/jWqvDv

By script: https://1.envato.market/jWqvDv

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: