Tổng hợp một số thông tin cơ bản khi sử dụng phần mềm SLiMS

BlogITCode có nhận được một số câu hỏi của các bạn sử dụng xoay quanh phần mềm quản lý thư viện SliMS vì vậy hôm nay BlogITCode xin chia sẻ một số thông tin có thể hữu ích cho bạn khi dùng phần mềm SLiMS.


* Link hữu ích:

- Tải phần mềm SLiMS từ nhà cung cấp: https://slims.web.id/web/

- Tải bản đã có chỉnh sửa do BlogITCode thực hiện:Bản chỉnh sửa đã việt hóa

- Tải file ngôn ngữ tiếng việt và hướng dẫn cài đặt: File ngôn ngữ tiếng việt

- Xem các hướng dẫn khác về SLiMS:Các bài hướng dẫn chi tiết

* Yêu cầu máy chủ khi cài đặt phần mềm SLiMS:

+ PHP version 7.4;

+ MySQL version 5.7 and or MariaDB version 10.3;

+ PHP GD enabled

+ PHP gettext enabled

+ PHP mbstring enabled

* Một số lỗi phát sinh cơ bản:

- Phần mềm mở lên nhưng không chạy hoặc thông báo lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, bạn phải kiểm tra lại webserver có hoạt động không ( nếu bạn sử dụng các phần mềm tạo localhost thì thường sẽ nhận được báo đỏ như Apache stop, MySQL stop, PHP stop...).

- Xuất hiện trang trắng khi cài đặt phần mềm: do webserver không hoạt động hoặc do máy chủ server không đáp ứng yêu cầu phiên bản PHP, MySQL của phần mềm SLiMS. 

- Lỗi Maximum execution time of 300 seconds exceeded: Lỗi này thường  gặp trên webserver localhost do hệ thống mất nhiều thời gian truy vấn dữ liệu (nhất là đối với các máy tính cấu hình thấp).  Để khắc phục lỗi này bạn có thể làm theo cách sau:

+ Mở file config.default.php (nằm trong phpmyadmin/libraries), tìm dòng

$cfg['ExecTimeLimit'] = 300;

Sửa lại thành:

$cfg['ExecTimeLimit'] = 0; (hoặc cao hơn 300);

+ Lưu file và khởi động lại webserver ;

- Lỗi Xdebug Max Nesting Level (>= 500), lỗi này khiến phần mềm SliMS sẽ không chạy hoặc  phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Cách sửa lỗi này như sau:

+ Mở file php.ini của web server ( nằm trong thư mục php của web server), thêm đoạn code sau:

xdebug.max_nesting_level=500. 

+ Sau đó lưu file  php.ini  và khởi động lại web server để thay đổi có hiệu lực.

- Chức năng tìm kiếm không tìm thấy thông tin tài liệu dù đã nhập đầy đủ, để sửa lỗi này các bạn làm như sau:

+ Mở file sysconfig.local.inc.php  tìm đoạn code:

$sysconf['index']['type'] = 'index';

sửa lại thành

$sysconf['index']['type'] = 'default';

+ Lưu lại file và xem kết quả.

- Xuất hiện thông báo "Bạn không có quyền truy cập" khi truy cập vào trang quản trị hệ thống (admin). Đây không phải là lỗi, chỉ là thông báo bạn đang truy cập vào trang quản trị.

* Một số lưu ý khi chỉnh sửa code của phần mềm.

- Bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải sao lưu dữ liệu bao gồm source code và database;

- Các chỉnh sửa code trên file ( giống một số hướng dẫn mà BlogITCode thực hiện) có thể sẽ bị mất khi bạn cập nhật lên phiên bản mới. Vì vậy khuyên bạn nên chuyển thành plugin của hệ thống để không ảnh hưởng tới những gì đã chỉnh sửa khi cập nhật;

- Bạn muốn chỉnh sửa giao diện nên tạo giao diện mới bằng cách copy giao diện gốc và đổi tên, sau đó tiến hành chỉnh sửa trên giao diện mới bạn đã tạo.

>> BlogITCode sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích đến bạn khi sử dụng phần mềm SLiMS.Previous Post Next Post