SLiMS 9 - phần mềm quản lý thư viện bản việt hóa

SLiMS 9 - phần mềm quản lý thư viện bản việt hóa

Phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS được BlogITCode việt hóa (khoảng 50%) và chỉnh sửa lại một số chức năng cũng như sửa lỗi tìm kiếm dữ liệu. Bản này được cài đặt từ phiên bản SLiMS  9 với ưu điểm là tốc độ xử lý cực nhanh do tích hợp vuejs framework và được bổ sung một số tính năng mới (bạn có thể xem qua bản SlimS 9 tại đây).

SLiMS 9 - phần mềm quản lý thư viện bản việt hóa
Trang quản trị

SLiMS 9 - phần mềm quản lý thư viện bản việt hóa
Trang chủ Opac

* Nếu có nhu cầu sử dụng bạn có thể tải về tại trang chủ: https://slims.web.id/web/

* Hoặc bạn có thể tải về bản đã cài đặt sẵn do BlogITCode thực hiện( Lưu ý: bản này chỉ mới việt hóa 50% và có thể chưa chính xác, bạn có thể việt hóa lại và ngoài ra có thể phát sinh lỗi).

* Cách cài đặt (bản do BlogITCode cung cấp)

- Để cài đặt thành công web server phải đảm bảo phiên bản từ 7.4 trở lên;

- Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database slims.sql đươc chia sẻ trong source code.

- Mở file sysconfig.local.inc.php (slims\config), cấu hình lại các thông tin sau:

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_PORT', '3306');

define('DB_NAME', 'slims');

define('DB_USERNAME', 'root');

define('DB_PASSWORD', 'mysql');

 - Đăng nhập quản trị hệ thống theo link: http://ten-mien/index.php?p=login

Tài khoản đăng nhập mặc định: admin/123456

>> Bạn có thể xem toàn bộ các hướng dẫn về phần mềm quản lý thư viện SlimS theo link sau: https://www.blogitcode.com/search/label/libol


Previous Post Next Post