Xây dựng giao diện website với GrapesJS Framework

GrapesJS là một  Framework cho phép bạn xây dựng giao diện website bằng cách kéo thả trực quan với những công cụ đã được xây dựng sẵn (Drag&Drop Built-in Blocks),  bạn không cần phải viết code HTML, Javascript.

Các Plugins chức năng đã được tích hợp sẵn :

- Export GrapesJS templates in a zip archive
-  Add Filestack uploader in Asset Manager
- Replaces the built-in RTE with CKEditor
- Add the Aviary Image Editor
 - Basic set of blocks
- Set of form components and blocks
- Simple navbar component
- Simple countdown component
- Add a gradient type input
- Add the flexbox block
- Slider component by using lory
- Simple tabs component
- Embed custom code
- Enable touch support
- Storage wrapper for IndexedDB
- Storage wrapper for Cloud Firestore
- Custom CSS parser for GrapesJS by using PostCSS

Home page GrapesJS

Tools

Code HTML, CSS auto

Fully responsive


Để sử dụng GrapesJS Framework, bạn chỉ cần vào tải về tại: https://grapesjs.com/ và làm theo hướng dẫn chi tiết tại : https://grapesjs.com/docs/

Bạn có thể xem qua demo tại https://grapesjs.com/demo.html

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: