Plugin thống kê theo nhân viên mượn trả trong phần mềm SliMS

Hôm nay BlogITCode xin chia sẻ plugin thống kê tài liệu mượn trả theo nhân viên, cho phép thống kê theo nhân viên thực hiện và có thể kết hợp với các điều kiện lọc như: ngày mượn trả, nhóm bạn đọc, kho lưu trữ, cho mượn tài liệu, ghi trả tài liệu. Với plugin này bạn chỉ kích hoạt lên là có thể sử dụng mà không cần can thiệp đến code.


* Cách cài đặt

- Tải về plugin, giải nén và copy vào thư mục plugins của SLiMS;

- Đăng nhập trang quản trị, chọn menu "Hệ thống" -> Plugins, tìm plugin có tên Report Loan By Staff và kích hoạt nó lên;

- Chuyển qua phân hệ Thống kê bạn sẽ thấy được chức năng này.

* Ghi chú: 

- Sao lưu source code và cơ sở dữ liệu sql (rất quan trọng vì sẽ can thiệp vào cấu trúc database) phòng trường hợp bị lỗi có thể phục hồi lại;

- Plugin này khi bạn vô hiệu hóa thì sẽ phục hồi lại cấu trúc sql mặc định, do đó những dữ liệu liên quan đến plugin sẽ bị xóa.Previous Post Next Post