Source code tin tức bằng CodeIgniter

Đây là source code tin tức được xây dựng dựa trên  CodeIgniter framework, với đầy đủ chức năng của một trang tin tức và còn nhiều hơn thế nữa: đăng tải tin tức, video, hình ảnh, thống kê, phân quyền người dùng, tích hợp chức năng share tin tức thông qua các trang mạng xã hội…source code phù hợp cho bạn nào đang tìm hiểu CodeIgniter framework.

 
Feature CMS


* Cách cài đặt

  - Tải về source code, giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server;

- Truy cập MYSQL tạo mới một database;

- Nhập địa chỉ:  http://ten-mien-cua-ban  để bắt đầu cài đặt, xem minh họa các bước cài đặt bên dưới

                                         

+ Sau khi cài đặt thành công bạn có thể  đăng nhập vào trang quản lý theo đường dẫn http://ten-mien-cua-ban/admin. Và trang chủ theo đường dẫn http://ten-mien-cua-ban

- Xem thêm hướng dẫn ở file document.doc


Demo Download
Previous Post Next Post